CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1389/UBND-VX

Tham gia góp ý biểu trưng logo huyện Đức Cơ

21/07/2021

15/7/2021

Báo cáo 516/BC-UBND

báo cáo kết quả công tác rà soát, đánh giá TTHC huyện Đức Cơ năm 2020

07/08/2020

03/8/2020

công văn 1051/UBND-NC

Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị

21/05/2020

20/5/2020

Công văn 298/UBND-KT

V/v bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐUBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh

04/03/2020

27/02/2020

Thông báo 11/TB-UBND

thông báo nghỉ lễ 30/4

04/10/2019

10/4/2019

Kế hoạch 28/KH-UBND

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

27/02/2017

27/2/2017

Báo cáo 140/BC-BTC

tổng kết Đại hội TDTT các xã, thị trấn và Đại hội TDTT huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

03/11/2017

3/11/2017

Kế hoạch 93/KH-UBND

Về việc đánh số và gắn biển số nhà tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ năm 2017

11/08/2017

11/8/2017

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai