CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 23/KH-UBND

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Đức Cơ

14/03/2023

16/02/2023

Kết luận 03/KL-TTr

Kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện CT MTQG XD NTM giai đoạn 2015-2020

09/07/2022

30/6/2022

Công văn 983/UBNC-NC

Hướng dẫn bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025

24/05/2022

20/5/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

09/05/2022

28/4/2022

Nghị quyết 110-NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

09/05/2022

28/4/2022

Công văn 1389/UBND-VX

Tham gia góp ý biểu trưng logo huyện Đức Cơ

21/07/2021

15/7/2021

Báo cáo 516/BC-UBND

báo cáo kết quả công tác rà soát, đánh giá TTHC huyện Đức Cơ năm 2020

07/08/2020

03/8/2020

công văn 1051/UBND-NC

Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị

21/05/2020

20/5/2020

Công văn 298/UBND-KT

V/v bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐUBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh

04/03/2020

27/02/2020

Thông báo 11/TB-UBND

thông báo nghỉ lễ 30/4

04/10/2019

10/4/2019


|<<1 2>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai