CHUYÊN MỤC

Thông tin liên hệ:
 
- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia Dơk được đặt tại thôn Dơk Ngol–xã Ia Dơk – huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại liên hệ: 02693.846.481
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai