CHUYÊN MỤC

- Xã Ia Dơk nằm về phía Bắc huyện Đức Cơ, cách trung tâm huyện Đức Cơ khoảng 17 km. Có ranh giới như sau:
Giới cận:
+ Phía Bắc : Giáp xã Ia Tô - huyện Ia Grai
+ Phía Nam : Giáp thị trấn Chư Ty, xã Ia Krêl
+ Phía Đông : Giáp xã Ia Krêl
+ Phía Tây   : Giáp xã Ia Kla- huyện Đức Cơ;  xã Ia Chía - huyện Ia Grai
          - Dân số: 9.139  người, 2.197  hộ (Nguồn: Số liệu thống kê dân số năm 2022)
          - Diện tích tự nhiên: 5.058,59 ha.
- Năm 2011 xã  đạt 4/19 tiêu chí, đến cuối năm 2021 xã đạt 9/19 tiêu chí, 30/49 nội dung gồm tiêu chí 1.3.4.7.8.12.13.14.15. Xây dựng Làng Nông thôn mới (làng Pong) đạt 15/19 tiêu chí và 36/48 nội dung.
- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 30,5 %, đến năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17.8%.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 7,5 triệu đồng/người/năm, năm 2021 là 35 triệu đồng/người/năm.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai