CHUYÊN MỤC

 

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII 12/05/2020 25/05/2020
Tham gia ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 25/04/2020 09/05/2020
Đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12/03/2020 02/04/2020
Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn công tác biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020 06/03/2020 12/03/2020
Góp ý Kế hoạch hành động vì màu xanh Biên giới giai đoạn 2020-2025 26/02/2020 10/03/2020
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai công tác tiếp nhận công dân Việt nam từ Trung Quốc và các nước có dịch về nước 26/02/2020 03/03/2020
Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch 12/02/2020 02/03/2020
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ ĐỂ HUYỆN ĐỨC CƠ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 09/02/2020 19/03/2020
Dự thảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 03/02/2020 02/03/2020
DỰ THẢO THUYẾT MINH LẬP NHIỆM VỤ QUI HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 10/01/2020 19/01/2020
tham gia góp ý dự thảo Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/01/2020 04/02/2020
tham gia góp ý dự thảo Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/01/2020 04/02/2020
Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 23/12/2019 23/12/2020
Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din 23/12/2019 30/12/2019
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thuỷ lợi làng Poong, xã Ia Dơk 23/12/2019 30/12/2019
Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2020-2024 23/12/2019 23/05/2020
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT 20/12/2019 24/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Đức Cơ 26/09/2019 06/10/2019
Quyết định về việc thu hồi QSD thửa đất số 44;84;107;113, tờ bản đồ số 01 đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Văn Sức 26/09/2019 06/10/2019
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Mở rộng Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty 25/09/2019 01/10/2020
Về việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia lai đến năm 2035 18/05/2018 18/06/2018
Quyết định về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/06/2016 02/07/2016

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai