CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 117/BC-UBND

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 06 THÁNG XÃ IA DƠK

02/06/2022

30/5/2022

Báo cáo 118/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

02/06/2022

31/5/2022

Báo cáo 435/BC-UBND

Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7/2021

18/08/2021

8/18/2021

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai