CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 248/BC-UBND

Báo cáo 9 tháng thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

16/09/2022

16/9/2022

Báo cáo 239/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

13/09/2022

09/9/2022

Báo cáo 233/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022

05/09/2022

31/8/2022

Báo cáo 211/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

19/08/2022

17/8/2022

Báo cáo 196/BC-UBND

Báo cáo kết quả bầu cử thôn trưởng nhiệm ký 2022-2025

08/05/2022

05/8/2022

Báo cáo 142/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

báo cáo 135/BC-UBND

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2022

18/06/2022

16/6/2022

báo cáo 136/BC-UBND

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực đất đai

18/06/2022

17/6/2022

báo cáo 127/BC-UBND

Báo cáo hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL TCQG ISO 9001:2015

15/06/2022

10/6/2022

Báo cáo 117/BC-UBND

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 06 THÁNG XÃ IA DƠK

02/06/2022

30/5/2022


|<<1 2 3>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai