CHUYÊN MỤCLịch công tác tuần của Lãnh đạo
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 14/8/2023-18/8/2023

lịch công tác tuần 21
lịch công tác tuần 21
lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2023-10/4/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2023-10/4/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/04/2023-10/4/2023)

Lịch công tác tuần (từ ngày 20/3/2023-26/3/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/3/2023-26/3/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/3/2023-26/3/2023)

Lịch công tác tuần (từ ngày 30/01/2023-04/02/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 30/01/2023-04/02/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 30/01/2023-04/02/2023)

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/12/2022-18/12/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/12/2022-18/12/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/12/2022-18/12/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/11/2022-04/12/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/11/2022-04/12/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/11/2022-04/12/2022)

lịch công tác từ ngày 18/10/2022 ngày 22/10/2022
lịch công tác từ ngày 18/10/2022 ngày 22/10/2022
lịch công tác từ ngày 18/10/2022 ngày 22/10/2022

lịch công tác từ ngày 10/10/2022 ngày 16/10/2022
lịch công tác từ ngày 10/10/2022 ngày 16/10/2022
lịch công tác từ ngày 10/10/2022 ngày 16/10/2022

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10/2022-09/10/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10/2022-09/10/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10/2022-09/10/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 26/9/2022-02/10/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/9/2022-02/10/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/9/2022-02/10/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 19/9/2022-25/9/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/9/2022-25/9/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/9/2022-25/9/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/9/2022-19/9/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/9/2022-19/9/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/9/2022-19/9/2022)

lịch công tác từ ngày 05/9/2022 ngày11/9/2022
lịch công tác từ ngày 05/9/2022 ngày11/9/2022
lịch công tác từ ngày 05/9/2022 ngày11/9/2022

lịch công tác từ ngày 22/8/2022 ngày 27/8/2022
lịch công tác từ ngày 22/8/2022 ngày 27/8/2022
lịch công tác từ ngày 22/8/2022 ngày 27/8/2022

lịch công tác từ ngày 15/8/2022 ngày 20/8/2022
lịch công tác từ ngày 15/8/2022 ngày 20/8/2022
lịch công tác từ ngày 15/8/2022 ngày 20/8/2022

Lịch công tác tuần (từ ngày 08/8/2022-12/8/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/8/2022-12/8/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/8/2022-12/8/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/7/2022-29/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/7/2022-29/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/7/2022-29/7/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/7/2022-22/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/7/2022-22/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/7/2022-22/7/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/7/2022-15/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/7/2022-15/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/7/2022-15/7/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 04/7/2022-08/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 04/7/2022-08/7/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 04/7/2022-08/7/2022)

lịch công tác từ ngày 27/6/2022 ngày 01/7/2022
lịch công tác từ ngày 27/6/2022 ngày 01/7/2022
lịch công tác từ ngày 27/6/2022 ngày 01/7/2022

Lịch công tác tuần (từ ngày 20/6/2022-24/6/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/6/2022-24/6/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/6/2022-24/6/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 06/6/2022-10/6/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/6/2022-10/6/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/6/2022-10/6/2022)

lịch công tác từ ngày 30/5/2022 ngày 03/6/2022
lịch công tác từ ngày 30/5/2022 ngày 03/6/2022
lịch công tác từ ngày 30/5/2022 ngày 03/6/2022

Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5/2022-27/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5/2022-27/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5/2022-27/5/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/4/2022-20/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/4/2022-20/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/4/2022-20/4/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5/2022-13/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5/2022-13/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5/2022-13/5/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/4/2022-29/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/4/2022-29/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/4/2022-29/4/2022)

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4/2022-22/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4/2022-22/4/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4/2022-22/4/2022)

Lịch trực lễ 30/4-01/5
Lịch trực lễ 30/4-01/5
Lịch trực lễ 30/4-01/5

lịch công tác tuần 44
lịch công tác tuần 44
lịch công tác tuần 44

lịch công tác tuần 43
lịch công tác tuần 43
lịch công tác tuần 43

lịch công tác tuần 35
lịch công tác tuần 35
lịch công tác tuần 35

lịch công tác tuần31
lịch công tác tuần31
lịch công tác tuần 31

lịch công tác tuần 30
lịch công tác tuần 30
chi tiết tuan-30.pdf

lịch công tác tuần 27
lịch công tác tuần 27
lịch công tác tuần 27 lichcongtac-(1).xls

lịch công tác tuần 22
lịch công tác tuần 22
lịch công tác tuần 22

lịch công tác tuần 21
lịch công tác tuần 21
lịch công tác tuần 21

Default news teaser image
lịch công tác tuần 20
chi tiết lịch công tác tuan-20.pdf

Default news teaser image
lịch công tác tuần 19
lịch công tác lich-cong-tac-tuan.pdf

lịch công tác tuần 13
lịch công tác tuần 13
chi tiết tuan-13.pdf

lịch công tác tuần 12
lịch công tác tuần 12
lịch công tác tuần 12 tuan-12.pdf

lịch công tác tuần 11
lịch công tác tuần 11
xem chi tiết tuan-11.pdf

lịch công tác tuần 10
lịch công tác tuần 10
xem chi tiết tuan-10.pdf

lịch công tác tuần 09
lịch công tác tuần 09
xem chi tiết  tuan-09-(1).pdftiết 

Default news teaser image
Lich cong tac tuan 07
xem chi tiet

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai