CHUYÊN MỤCKế hoạch tổ chức gặp mặt và đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2023
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2023
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2023

HỘI NGHỊ TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG THÁNG 6, NĂM 2022
HỘI NGHỊ TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG THÁNG 6, NĂM 2022
HỘI NGHỊ TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG THÁNG 6, NĂM 2022

Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh
      Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai