CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành năm 2021

25/04/2022

18/4/2022

Quyết định 71/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành năm 2021

25/04/2022

18/4/2022

Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành năm 2021

25/04/2022

18/4/2022

Quyết định 992/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

19/04/2022

14/4/2022

Báo cáo 74/BC-UBND

Báo cáo Rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

19/04/2022

14/4/2022

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai