CHUYÊN MỤC

báo cáo 134/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai thực hiện đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trên địa bàn xã Ia Dơk

18/06/2022

17/6/2022

báo cáo 123/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06/CP

15/06/2022

08/6/2022

Quyết định 15/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06

19/04/2022

05/4/2022

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án 06

19/04/2022

06/4/2022

Kế hoạch 28/KH-UBND

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao huyện Đức Cơ lần thứ VI năm 2017

27/02/2017

27/2/2017

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai