Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 105/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

27/07/2021

27/7/2021

Báo cáo 99/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối nâm 2021

19/07/2021

19/7/2021

Báo cáo 26/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II nâm 2021

09/03/2021

3/9/2021

Kế hoạch 47/KH-UBND

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 12/07/2021

12/07/2021

12/07/2021

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 04/02/2021

04/02/2021

4/2/2021

Kế hoạch 28/KH-UBND

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/2/2021

24/02/2021

24/2/2021

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/02/2021

24/01/2021

24/2/2021

Kế hoạch 26/KH-UBND

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/02/2021

24/02/2021

24/2/2021

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/02/2021

24/02/2021

24/2/2021

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/01/2021

26/01/2021

26/01/2021


|<<1 2 3 4>>|

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai