THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
 


PUIH-H-NGUYET-(1).jpg

 


- Họ và tên: Puih H' Nguyệt.
- Chức vụ: Phó Bí Thư phụ trách Đảng ủy xã
- Ngày tháng năm sinh: 7/5/1985.
- Quê quán: Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
- Nơi ở: Thị Trấn Chư Ty-Đức Cơ-Gia Lai.
- Số điện thoại: 0963250769.
 NAM-3.jpg - Họ và tên: Trương Công Nam.
- Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng ủy xã
- Ngày tháng năm sinh: 1/9/1987.
- Quê quán: Bình Phục - Thăng Bình - Quảng Nam.
- Nơi ở: Ia Din-Đức Cơ-Gia Lai.
- Số điện thoại: 0971571579.
 
 image006.jpg - Họ và tên: Nguyễn Công Tư Pháp Thắng.
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1975.
- Quê quán:
Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng.
- Nơi ở: Thị Trấn Chư Ty-Đức Cơ-Gia Lai
- Số điện thoại: 01686259203.
 CUONG-2.jpg - Họ và tên: Phùng Văn Cường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
- Ngày tháng năm sinh: 12/08/1980.
- Quê quán: Lê Thanh-Mỹ Đức-Hà Nội.
- Nơi ở: IaDin-Đức Cơ-Gia Lai.
- Số điện thoại: 0782400999.
 
 
   
 image009.jpg - Họ và tên: Rơ Mah Vát.
- Chức vụ:
Phó Chủ tịch HĐND xã
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1989
- Quê quán: Ia Din-Đức Cơ-Gia Lai.
- Nơi ở: Ia Din-Đức Cơ-Gia Lai.
- Số điện thoại: 0386289489.

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai