Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội V đã đề ra.
Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển, như đường giao thông đi lại, có hai trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, điện đường dọc trên quốc lộ 19 và 01 làng đã được thắp sáng làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.
Chính sách xã hội ngày càng được quan tâm đúng mức, bước đầu đã giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch cho nhân dân (đồng bào dân tộc thiểu số). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn làng tiếp tục được cải thiện.
Hệ thống trường lớp, quy mô giáo dục được củng cố, kiện toàn. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cơ bản đảm bảo, trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục trong tình hình mới.
Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo,  hai lực lượng luôn chủ động nắm vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt việc trực an ninh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.   Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền nhìn chung có nhiều tiến bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều khởi sắc được đa số nhân dân trên địa bàn xã tin tưởng, hài lòng.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; công tác phát triển đoàn viên, hội viên và tổ chức Đoàn, Hội ở thôn, làng được quan tâm kiện toàn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. 
ttgd.png

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai