CHUYÊN MỤC

Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc T...
Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Sau thời gian xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, đề án đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 9/7/2020.

Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn huyện
Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn huyện
Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Đăng ký thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Đăng ký thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Vừa qua, Hồi đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 224/NQ-HĐND về việc đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Default news teaser image
Ngày 14/4/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Kết thúc năm 2019, đã có 22/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, phù hợp với các điều kiện của huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 95,5% diện...

Kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2020 trên địa bàn huyện
Kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2020 trên địa bàn huyện
Nhằm thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp và rừng, làm tăng diện tích rừng trồng, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần cải thiện nguồn nước và khôi phục rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu; Tạo điều kiện cho người dân tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập; Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và...

Default news teaser image
Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
Ngày 23 tháng 12 năm 2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã Hội năm 2020Xem chi tiết Quyết định.Đinh Khoa

Đức Cơ: Định hướng phát triển nguồn nguyên liệu rau, hoa, cây ăn quả trên đia bàn đến năm 2025, năm 2030, năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2040.
Đức Cơ: Định hướng phát triển nguồn nguyên liệu rau, hoa, cây ăn quả trên đia bàn đến năm 2025, năm 2030, năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2040.
Cây rau: Phát triển ốn định diện tích rau khoảng 100 ha. Giới thiệu, quảng bá và cung cấp bền vững nông sản ra thị trường trong và ngoài huyện Đức Cơ. Sản xuất rau hướng vào nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phấm, xây dựng các vùng sản xuất rau tập trung, áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt...

 |<  < 1 2  >  >| 
 |<  < 1 2  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai