CHUYÊN MỤC

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện Đức Cơ
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện Đức Cơ
UBND huyện vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

 ĐẨY MẠNH THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2030
ĐẨY MẠNH THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2030
UBND huyện vừa triển khai kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 41 của Huyện ủy Đức Cơ về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030. Theo đó, Ngành nông nghiệp sẽ xây dựng ít nhất 1 chuỗi liên kết sản xuất cho 1 loại cây trồng, 1 loại vật...

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Ngày 11/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc T...
Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Sau thời gian xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, đề án đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 9/7/2020.

Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn huyện
Kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn huyện
Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Đăng ký thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Đăng ký thí điểm sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Vừa qua, Hồi đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 224/NQ-HĐND về việc đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

 |<  < 1 2  >  >| 
 |<  < 1 2  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai