CHUYÊN MỤC

Quyết định phê duyệt danh sách được đưa ra, thay thế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

13/04/2020
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 phê duyệt danh sách được đưa ra, thay thế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
1. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín giai đoạn 2019-2023: 180 người, trong đó:
Theo giới tính: Nam 178 người, Nữ 02 người.
Theo dân tộc: Jarai 103 người, Bahnar 67 người, khác 10 người.
2. Thay thế danh sách người có uy tín giai đoạn 2019-2023: 119 người (giảm 61 người so với đưa ra do sáp nhập thôn, làng theo Nghị quyết 194/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh) trong đó:
Theo giới tính: Nam 119 người, Nữ không.
Theo dân tộc: Jrai 63 người, Bahnar 48 người, khác 08 người.
Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 955 người (giảm 61 người so với năm 2019 do sáp nhập thôn, làng theo Nghị quyết 194/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh), trong đó:
Theo giới tính: Nam 942 người, Nữ 13 người
Theo dân tộc: Jrai 612 người, Bahnar 296 người, khác 47 người.
Chi tiết đính kèm tại đây./.
                                                                                                    Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai