CHUYÊN MỤC

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn  chư Ty đến năm 2035
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn chư Ty đến năm 2035
Ngày 08/02/20201, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đến năm 2035.

Thực hiện hai công trình từ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
Thực hiện hai công trình từ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
Vừa qua, UBND huyện đăng ký danh mục duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 được Ban dân tộc tỉnh thông báo tại Công văn số 394/BDT-CSKH ngày 09/6/2020. Theo đó trên địa bàn huyện thực hiện 02 công trình từ nguồn vốn trên tại địa bàn xã Ia P nôn và  Ia Kriêng, cụ thể:

GPMB bồi thường hỗ trợ và TĐC dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên
GPMB bồi thường hỗ trợ và TĐC dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên
Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên (Quốc lộ 19) là dự án trọng điểm được Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư từ nguồn vốn vay WB, nhằm cải thiện và nâng cao năng lực khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực.

Tập trung thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
Tập trung thực hiện và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
Thời gian qua, UBND huyện quan tâm, tích cực chỉ đạo và đã ban hành nhiều công văn đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án XDCB, công trình thuộc Chương trình MTQG (GNBV, NTM, Chương trình 135). Năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn huyện: 96,868 tỷ đồng, thực...

Quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện
Quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện
Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung huyện được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2006 đáp ứng được nhu cầu về giết mổ gia súc gia cầm kiểm soát được nguồn gốc thịt động vật, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã xuống cấp, các hạng mục...

Thông báo giải tỏa quán cà phê thủy tạ tại Công viên huyện để xây dựng công trình Hồ công viên.
Thông báo giải tỏa quán cà phê thủy tạ tại Công viên huyện để xây dựng công trình Hồ công viên.
Thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy tại thông báo số 295- TB/HU ngày 15/11/2019;

Default news teaser image
Tiến độ công tác xây dựng cơ bản quý I/2020
Tổng vốn đầu tư năm 2020, nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện tính đến thời điểm báo cáo: 96,829 tỷ đồng, thực hiện 55 dự án, trong đó: 

Công tác lập; quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện
Công tác lập; quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện
Công tác Quy hoạch chung xây dựng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 27/4/2017. Hiện nay, Đồ án đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt.

 |<  < 1 2  >  >| 
 |<  < 1 2  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai