CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phương án hạn chế khai thác nước dưới đất
Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phương án hạn chế khai thác nước dưới đất
Xem chi tiết phương ản ở dây. Nếu có ý kiến xin vui lòng ý kiến ở mục Lấy ý kiến việ thực hiện các ăn bản QPPL-Dự thảo văn bản hoặc mục Tiếp nhận ý kiến phản ánh

Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 – 2025
Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 – 2025
UBND huyện vừa xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 – 2025. Đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện gắn với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện theo hướng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, hình thành các điểm tham quan...

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn huyện
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn huyện
UBND huyện vừa có văn bản  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa huyện
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa huyện
Nhằm tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện; UBND huyện vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

 |<  < 1 2  >  >| 
 |<  < 1 2  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai