CHUYÊN MỤC

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

18/05/2023
Ngày 04/5/2023, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT năm 2023 quy định về giá bán điện.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, Quyết định xác định mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Theo quyết định 1062/QĐ-BCT, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc. Trong đó, bậc 1: từ kWh 0 - 50 kWh/ tháng, giá bán lẻ điện là 1.728 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh 50 - 100 kWh/ tháng giá bán là 1.786 đồng/kWh; bậc 3 từ kWh thứ 101 - 200 kWh/ tháng giá bán là 2.074 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 201 - 300 kWh/ tháng, giá bán là 2.612 đồng/ kWh; bậc 5 từ kWh thứ 301 - 400 kWh/ tháng giá bán là 2.919 đồng/kWh; bậc 6 dành cho hộ dùng từ 401 kWh điện một tháng trở lên, giá bán là 3.015 đồng/kWh.
Theo tính toán như trên, thì giá điện áp dụng với từng đối tượng như sau:
Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt:
- Dưới 50 kWh/tháng phải trả thêm 2.500 đồng.
- Dùng 100-300 kWh/tháng, phải trả thêm 5.100-18.700 đồng
- Dùng trên 400kWh, phải trả thêm 27.200 đồng/tháng.
Đối với ngành sản xuất:
Giá bán điện được chia theo cấp điện áp và khung giờ thấp - cao điểm và bình thường.
Theo đó, giá bán điện cao nhất vào khung giờ cao điểm là 3.171 đồng, giờ bình thường là 1.738 đồng và thấp điểm là 1.133 đồng mỗi kWh.
 Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 04 tháng 5 năm 2023.
                                                                                  Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai