CHUYÊN MỤC

Hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 6 khóa XII của Đảng

12/12/2017
      Trong 02 ngày 7 và 8 tháng 12, tại hội trường chung của huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng. 

 
      Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 04 nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm: Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Từ đó, tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo huyện ủy sẽ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 04 lớp học tập, quán triệt đối với lực lượng vũ trang, cán bộ đảng viên, quần chúng khối cơ quan huyện.
                                                                                         
                                                                                                    Ngọc Minh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai