CHUYÊN MỤC

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm việc tại huyện Đức Cơ

18/10/2017
      Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đình Hiệp – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Đức Cơ để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương, Thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai” và đánh giá thực trạng hệ thống trạm truyền thanh cơ sở. Cùng  đi với  lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai còn có lãnh đạo Sở Thông tin  và Truyền thông, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Sở Tài chính, báo Gia  Lai và Bưu điện tỉnh. 

20171006_145203.jpg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm việc tại huyện Đức Cơ

 
      Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và Thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền miệng tại huyện Đức Cơ ngày càng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung thông tin về cơ bản đã đảm bảo được tính toàn diện, tính tư tưởng, tính chiến đấu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phương thức hoạt động tuyên truyền miệng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng đa dạng hóa, từ tổ chức hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giao lưu giữa các thế hệ; lồng ghép trong các buổi tuyên truyền của các Hội, đoàn thể; tuyên truyền pháp luật; đối thoại trực tiếp với người dân… Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện đã tổ chức 455 lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Đại hội Đảng bộ huyện Đức Cơ; 50 lớp thông tin tình hình thời sự; 118 lớp nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thu hút hơn 57 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng, đúng thành phần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Toàn huyện hiện có 24 đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, 48 đồng chí tuyên truyền viên cơ sở, 142 đồng chí báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật.
      Triển khai Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Gia Lai; góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và cung cấp nhiều thông tin định hướng đến cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, đã có 70 tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học đặt mua thường xuyên báo Gia Lai với số lượng trên 150 nghìn tờ; 38 tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học đặt mua thường xuyên báo Nhân dân với số lượng trên 45 nghìn tờ; 14 tổ chức cơ sở Đảng đặt mua thường xuyên tạp chí Cộng sản và tạp chí Xây dựng Đảng. Đối với hệ thống trạm truyền thanh cơ sở và cụm loa truyền thanh không dây, hiện nay, toàn huyện có 09 trạm truyền thanh các xã và 117 cụm loa. Trong đó, 17 cụm loa tại thị trấn do Đài TT – TH huyện quản lý và 100 cụm loa tại các xã do UBND các xã quản lý. Năm 2017, UBND huyện đã xuất ngân sách hơn 32 triệu đồng để mua mới và lắp đặt 05 máy thu chuyên dụng tại các xã Ia Dom, Ia Kriêng, Ia Kla, Ia Pnôn và Ia Lang. Thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở là kênh thông tin thiết yếu, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những thông báo về công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở đến với đông đảo người dân, nhất là đồng bào DTTS sinh sống tại các thôn làng vùng sâu, vùng xa.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế cũng như có các đề xuất, kiến nghị đối với việc thực hiện Chỉ thị số 17, Chỉ thị số 22; công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cơ sở. Đoàn công tác đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự; đồng thời khẳng định: Trên cơ sở kết quả kiểm tra những nội dung trên, đoàn công tác sẽ báo cáo, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có những chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới.    
 
 
 
                                                                                                   Mỹ Duyên

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai