CHUYÊN MỤC

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

14/01/2022
Từ ngày 10/1 đến ngày 12/1/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến xã. Tham dự Hội nghị tại Hội trường chung của huyện có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ cơ quan Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện. Tham dự tại điểm cầu Hội trường trực tuyến các xã, thị trấn có cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức các xã, thị trấn.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến đến cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn bản của Đảng gồm: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; về những điều đảng viên không được làm và về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 13 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các học viên cũng được quán triệt nội dung các Chỉ thị trong năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Một nội dung quan trọng khác của Hội nghị là quán triệt Kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung và Nghị quyết số 02 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Thông qua việc học tập sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc các mục đích ý nghĩa, nội dung cơ bản các văn bản của Đảng. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên thống nhất được nhận thức và hành động, quyết liệt và chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ./.
                                            Hoàng Nhật 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai