CHUYÊN MỤC

Thông báo Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện Khóa VI

24/05/2019
Ngày 17/5/2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa VI.
Untitled.jpg
Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động liên hệ, phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn để thống nhất thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri cho phù hợp với điều kiện công tác của các đại biểu trong tổ và tình hình thực tế ở địa phương. Thống nhất thực hiện việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp (huyện, xã) tại tất cả các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri thống nhất từ ngày 20/5/2019 đến ngày 10/6/2019. Đối với Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Ia Krêl, ngoài kế hoạch của tổ, đề nghị kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh vào sáng ngày 04/6/2019 tại trụ sở UBND xã Ia Krêl (theo Kế hoạch số 27/KH-TĐB ngày 9/5/2019 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đức Cơ).
Sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri, gửi về Thường trực HĐND huyện, trước ngày 15/6/2019.
Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri. Đồng thời lập kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, thị trấn. Tổng hợp phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, tỉnh, Trung ương gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 15/6/2019./.
(Vũ Thủy)
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai