CHUYÊN MỤC

Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 4/2019

02/05/2019
Căn cứ Điều 62- Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; ngày 22 tháng 4 năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp tháng 4/2019 để xem xét báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện” của Đoàn giám sát do HĐND huyện thành lập theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 21/12/2018.
Untitled.jpg
Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực HĐND huyện, đại diện UBND huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; các thành viên Đoàn giám sát của HĐND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp- PTNT, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới các xã.
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của UBND các xã và các cơ quan chuyên môn của huyện; ý kiến phát biểu của ông Trịnh Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát. Đồng thời, giao Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, trình Kỳ họp bất thường HĐND huyện xem xét, quyết định. Trước mắt, do HĐND huyện chưa kịp tổ chức kỳ họp để ban hành Nghị quyết cụ thể về nội dung này, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, UBND các xã và các ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Đoàn giám sát; khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã nêu nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019./.
 (Vũ Thủy)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai