CHUYÊN MỤC

Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021

14/09/2021
Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3910/VP-KGVX. Theo đó đã thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 9, tháng 10 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 như nội đung đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh, các đơn vị, địa phương căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng đảm bảo an toàn theo đúng mục tiêu, đúng thời gian quy định. Bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo phương án của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.
(Vũ Thủy)
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai