CHUYÊN MỤC

Học sinh, sinh viên sẽ được vay vốn tối đa 4.000.000 đồng/tháng từ ngày 19/5/2022

29/03/2022
Ngày 23/03/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg  ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó, điểm mới đáng quan tâm được nêu trong Quyết định 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ là từ 19/05/2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng, như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;  Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.
Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg cũng bãi bỏ quy định về ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn được quy định tại Điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022.
                                                                                                        Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai