CHUYÊN MỤC

Thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

25/06/2021
Văn phòng HĐND-UBND huyện vừa ban hành Thông báo số 133/TB-VP về viêc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó,Văn phòng HĐND-UBND huyện đề nghị các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện đình chỉ lưu hành 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:
Sản phẩm Cao Tâm Dược, tên sản phẩm Cau Đánh Răng. Số phiếu tiếp nhận công bố: 095/20/CBMP-BT do Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp ngày 22/10/2020. Sản phẩm trên do cơ sở sản xuất Mật ong Yến Giao, địa chỉ số 564/8, ấp Sơn Lâm, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Sản phẩm Cao Tâm Dược, tên sản phẩm Nước Cau Súc miệng. Số phiếu tiếp nhận công bố: 006/21/CBMP-BT do Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp ngày 08/01/2021. Sản phẩm trên do cơ sở sản xuất Mật ong Yến Giao, địa chỉ số 564/8, ấp Sơn Lâm, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi: Cơ sở sản xuất Mật ong Yến Giao đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Nghiêm cấm các cơ bán buôn, bán lẻ mua, bán 02 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi nêu trên. Các cơ sở trên tự tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm nêu trên (nếu có).
                                                                                                            Kiều Nhung
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai