CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO V/v giao dịch tại Bộ phận Một cửa huyện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Đức Cơ; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Văn phòng HĐND-UBND huyện đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tập thể, người dân đến làm việc, liên hệ công tác (gọi chung là giao dịch) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chú trọng thực hiện một số nội dung sau:
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
1. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện giao dịch.
2. Rửa tay bằng nước dung dịch sạch khuẩn (ở trước cửa phòng Một cửa) trước khi vào trong phòng Một cửa để thực hiện giao dịch.
3. Không vào trong phòng Một cửa khi thấy số lượng người đang thực giao dịch lớn hơn 19 người hoặc khi có sự hướng dẫn của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa.
4. Riêng đối với những người dân đến giao dịch phải giữ khoảng cách trên 2 mét với những người dân khác đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận một cửa huyện.
                                                                                                                  Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai