CHUYÊN MỤC

Kế hoạch phòng, chống và ứng phó với hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong vụ Đông xuân 2018 - 2019

14/11/2018
Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2018-2019, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống và ứng phó với hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong vụ Đông xuân 2018 - 2019 để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp. Theo đó, kế hoạch đưa ra các giải pháp triển khai khi thiếu nước sinh hoạt trong khu dân cư nông thôn và phòng chống hạn trên các đối tượng cây trồng.
Untitled.jpg
Ảnh minh họa
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch trên, tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2018-2019 ở địa phương, triển khai tốt kế hoạch tại cơ sở; huy  động lực lượng tại chỗ để giúp nhân dân chống hạn, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương. Khi có văn bản công bố hạn hán xảy ra, văn bản chỉ đạo rà soát, thống kê từ cấp trên phải tổ chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, kê khai. Phòng Nông nghiệp-PTNT giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai kế hoạch, phối hợp phòng Tài chính-KH, Lao động-TB&XH kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do hạn hán gây ra, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện công bố hạn, hỗ trợ khắc phục theo đúng chính sách quy định. Trạm Trồng trọt&BVTV, Khuyến Nông phối hợp địa phương triển khai những giải pháp phòng, chống ứng phó khi hạn hán xảy ra./.
(Đinh Khoa)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai