CHUYÊN MỤC

Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ

15/11/2021
UBND huyện Đức Cơ vừa ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó, công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai từ ngày 29/10/2021.
UBND huyện yêu cầu sau khi công bố hết dịch, các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với các trường hợp phát sinh dịch bệnh mới được thực hiện theo các quy định đối với vùng không có dịch.
Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ nông nghiệp và PTNT. Tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo UBND các xã triển khai khôi phục sản xuất trong chăn nuôi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn các xã trong công tác phòng, chống dịch. Quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.
UBND các xã: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là khu vực ổ dịch cũ, các hố chôn xác trâu, bò, thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, khu vực nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát.
                                                                                                                Kiều Nhung

 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai