CHUYÊN MỤC

Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã: Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Din và Ia Krêl, huyện Đức Cơ

19/11/2021
UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã: Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Din và Ia Krêl, huyện Đức Cơ.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó, công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tại các xã Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Din và Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai từ ngày 09/11/2021.
Sau khi công bố hết dịch, các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với các trường hợp phát sinh dịch bệnh mới được thực hiện theo các quy định đối với vùng không có dịch.
UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã: Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo UBND các xã triển khai khôi phục sản xuất trong chăn nuôi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn các xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.
UBND các xã: Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Din và Ia Krêl thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là khu vực ổ dịch cũ, các điểm chôn lấp tiêu hủy trâu, bò, thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, khu vực nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát.
                                                                                                     Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai