CHUYÊN MỤC

Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại huyện Đức Cơ

13/08/2021
 
Vừa qua, đồng chí Vũ Mạnh Định – Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định công bố dịch bệnh viêm da nổi cục xảy ra trên trâu, bò tại địa bàn huyện Đức Cơ.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
 Theo đó, vùng có dịch gồm 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ; vùng huy hiếp gồm xã Ia Chía, Ia Tô huyện Ia Grai; xã Bình Giáo, xã Ia Drăng, Ia O, Ia Puch huyện Chư Prông.
 
Trong thời gian có dịch, huyện cấm giết mổ trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh viêm da nổi cục, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông trong vùng có dịch động vật mẫn cảm với bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và sản phẩm của chúng, trừ trường hợp được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thành lập và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, giám sát tình trạng dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, phương tiện, dụng cụ dùng trong chăn nuôi, xử lý chất thải động vật; phun hóa chất diệt côn trùng, ve, mòng,…theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y; thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho động vật mẫn cảm với bệnh viêm da nổi cục; chữa bệnh hoặc tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y. 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện tổ chức phòng, chống dịch kịp thời; tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y ngày 19/6/2015 và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Bên cạnh đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kịp thời tham mưu UBND huyện kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, kinh phí hỗ trợ các hộ có vật nuôi tiêu hủy bắt buộc, theo quy định hiện hành./.
Vũ Thuỷ

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai