CHUYÊN MỤC

Thông báo kết quả điểm học tập và điểm thi phỏng vấn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

29/08/2016
Trên cơ sở tổng hợp kết quả học tập và điểm thi phỏng vấn ngày 12/8/2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đức Cơ thông kết quả tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Đức Cơ năm 2016.
(Có kèm theo thông báo và danh sách công bố kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đức Cơ năm 2016)
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đức Cơ thông báo để người tham gia dự tuyển biết./. 

Văn bản thông báo kết quả 1

Văn bản thông báo 2

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai