CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tăng cường quản lý các điểm kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

05/04/2019
Nhằm tăng cường công tác quản lý các điểm kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Untitled.jpg
Ảnh minh họa
Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; đồng thời phối hợp cùng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
          Đối với Phòng Tài chính và Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đơn vị thực hiện tốt quy định về cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và quản lý Internet. Đơn vị có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh như không đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng địa điểm và kinh doanh vượt phạm vi ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.
          Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng Internet có ích, thiết thực trong học tập và cuộc sống; chỉ đạo các trường học chủ động phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và gia đình có các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học chơi Game Online…
          Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đảm bảo an ninh thông tin. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên nắm tình hình và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
          Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm thời gian hoạt động./.
Vũ Thủy

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai