CHUYÊN MỤC

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

06/09/2019
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;  Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Untitled.jpg
Ảnh minh họa
1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chống tham nhũng, lãng phí; chống lạm dụng quyền lực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
3. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; ngày trực, không vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.
3. Cán bộ, công chức, viên chức chủ động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót công việc; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân./.
(Đinh Khoa)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai