CHUYÊN MỤC

TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2023

12/03/2023
Chiều ngày 9/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đánh giá, năm 2023 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong toàn huyện đạt thấp. Một số địa phương như Ia Nan, Ia Dom và thị trấn Chư Ty chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các địa phương còn thấp là do đời sống còn nhiều khó khăn. Mặt khác, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Hơn nữa việc tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng nên người dân chưa hiểu hết về những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Ở một số trường học tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, ban chỉ đạo huyện cũng triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 69 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ và giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 cho các địa phương. Theo đó giai đoạn 2023-2025 toàn huyện phải đạt tỷ lệ 97,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Để thực hiện tốt mục tiêu này, UBND huyện yêu cầu cơ quan chuyên môn và các địa phương rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia BHYT đối với nhóm đối tượng thuộc diện quản lý và xây dựng kế hoạch truyền thông về chính sách BHYT phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trung Tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến quy trình thanh toán khám chữa bệnh đảm bảo thuận lợi và đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
 
                                                                                               Thanh Tịnh
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai