CHUYÊN MỤC

Mô hình liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị, tại thôn Chư Bồ, xã Ia Kla

23/07/2018
Ngày 29/6/2018 UBND huyện ban hành Quyết định  số 1594/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ mô hình liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị, tại thôn Chư Bồ, xã Ia Kla.
anh.jpg
Theo đó kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị với diện tích 16,5 ha cà phê vối tại Thôn Chư Bồ, xã Ia Kla, hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất cà phê an toàn theo chuỗi giá trị và tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Dự án được thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2018, số tiền: 521.890.000 đồng trong đó nhà nước hỗ trợ 106.915.000 đồng, nhân dân đóng góp 414.975.000 đồng. Dự toán đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định. Huyện giao Phòng Nông nghiệp-PTNT đơn vị tổ chức thực hiện./.
                                                                                                                                       (Đinh Khoa)
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai