CHUYÊN MỤC

Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

05/05/2023
UBND huyện Đức Cơ vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn huyện. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội; làm giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tảo hôn ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản của người phụ nữ và trẻ em. Bởi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, mang thai, sinh đẻ, nuôi con sớm làm chậm quá trình phát triển thể chất tự nhiên của con người, dẫn tới di chứng bệnh tật, làm suy kiệt sức khỏe của bố, mẹ và con. Tảo hôn khiến khả năng kiếm sống hoặc đóng góp về kinh tế cho gia đình là rất thấp dẫn đến tỷ lệ đói nghèo ngày càng tăng cao, thêm gánh nặng về mọi mặt cho xã hội: dân số tăng nhanh, gây áp lực y tế, giáo dục, …kìm hãm sự phát triển của xã hội. Hôn cận huyết thống làm suy giảm sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang lại, gây suy thoái chất lượng giống nòi.
Để hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân bằng hình thức phù hợp về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để truyền tải đầy đủ đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung vào các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng như hậu quả,tác hại và những hệ lụy do các hành vi này gây ra để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục huy động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật.
Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình (trong đó có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống) cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở xã khó khăn, thôn, làng đặc biệt khó khăn. Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hướng dẫn các thôn, làng, tổ dân phố đưa các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong xây dựng hương ước, quy ước, tiêu chuẩn thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện triệt để các nội dung trong quy ước thôn, làng văn hóa mà nhân dân đã xây dựng. Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, giáo dục giới tính trong các trường THCS; tăng cường công tác hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, nhóm,... trong trường học để tuyên truyền, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với học sinh. Phòng Lao động - TB&XH thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn,triển khai tốt chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Tư pháp tăng cường triển khai chính sách tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật có liên quan; đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; theo dõi công tác thi hành pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài; gia tăng các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bằng hình thức phù hợp.
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là các quy định, vấn đề có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và những nội dung có liên quan cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến. Đồng thời chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố lồng ghép các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước của thôn, coi đây là tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm.
Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh các phong trào hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trẻ, vị thành niên, thanh niên không kết hôn sớm, quan hệ tình dục an toàn, lành mạnh, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia huyện: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hội viên, thành viên của tổ chức mình; tích cực vận động, giáo dục, thuyết phục hội viên, thành viên và nhân dân tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, giám sát, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
                                                                             Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai