CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ

10/03/2023
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai; Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Ngày chạy Olympic năm 2023 được tổ chức trên địa bàn thị trấn và tất cả các xã trên địa bàn huyện. Mỗi xã huy động tối thiểu 10% tổng dân cư sinh sống trên địa bàn trực tiếp tham gia.
Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 24/3/2023 (Thứ sáu).
Địa điểm:
Cấp huyện: Tại Công viên huyện Đức Cơ.
Cấp xã: Tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã.
Phòng Giáo dục và Đào tạo cử 150 em học sinh trường THCS mặc trang phục thể thao dự Lễ phát động và tham gia chạy; đồng thời cử giáo viên theo dõi, quản lý các em học sinh trong quá trình tổ chức lễ và tham gia chạy. Trường THPT Lê Hoàn cử 100 em học sinh mặc trang phục thể thao tham dự buổi lễ và tham gia chạy; đồng thời cử giáo viên theo dõi, quản lý các em học sinh trong quá trình tổ chức lễ và tham gia chạy. UBND thị trấn Chư Ty huy động từ 300 người dân trở lên sinh sống trên địa bàn Thị trấn tham dự buổi lễ và tham gia chạy. UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 tại địa phương mình đảm bảo về nội dung và hình thức.
Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt Lễ phát động Ngày chạy Olympic cấp huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai