CHUYÊN MỤC

Bầu bổ sung 02 ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI

21/05/2019
Tại kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 10/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu và đề nghị  HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:
Untitled.jpg
1. Ông Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 12/12/1970
          Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch
          Quê quán: Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
          Trình độ học vấn: Tốt nghiệp PTTH 12/12, chuyên môn: Tài chính-ngân hàng, cao cấp LLCT
 2. Ông Nguyễn Trung Hiển, sinh ngày 28/5/1980
          Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Công an huyện
          Quê quán: Thạch Long-Thạch Hà-Hà tĩnh
          Trình độ học vấn: tốt nghiệp PTTH 12/12, chuyên môn: Đại học cảnh sát nhân dân, cao cấp LLCT./.
(Đinh Khoa)
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai