CHUYÊN MỤC

VẸN NGUYÊN NHỮNG BÀI HỌC GIÁ TRỊ

08/05/2020
Hôm nay (7/5), kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2020), một chiến thắng chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài trên 80 năm, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập. 
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đập tan một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu cho sự sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới. Dù đã trải qua 66 năm, song chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Đó là một dân tộc bị áp bức nhưng nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, biết phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có khả năng đánh bại những đội quân xâm lược hung bạo.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.
Theo các chuyên gia, chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố: Đó là đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng; từ tinh thần yêu nước nồng nàn và nghệ thuật quân sự truyền thống Việt Nam được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh; bắt nguồn từ tình đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, sự giúp đỡ quan trọng của Chính phủ một số quốc gia và sự đồng tình, ủng hộ từ bè bạn quốc tế, trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp. Nhưng nguồn gốc sâu xa nhất chính là từ tình yêu quê hương đất nước, là khát vọng độc lập, tự do đến cháy bỏng của mỗi con dân đất Việt.
Trong tình hình mới hiện nay, để tiếp tục xây dựng đất nước mạnh giàu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bài học chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là bài học quý. Theo các chuyên gia, bất luận hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững và tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời nắm bắt thời cơ, chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo sẽ tập trung sức mạnh cao độ để giành thắng lợi quyết định.
Cạnh đó, phải thực hiện tốt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh, đặc biệt là bộ đội chủ lực để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, …
Không ngừng chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đều hướng đến mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội. 
Văn Nam t/h
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai