CHUYÊN MỤC

TOÀN HUYỆN HIỆN CÓ 4 TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO

21/11/2022
Triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”, trong năm 2022, huyện Đức Cơ đã đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Hiện nay, toàn huyện có 4 tổ tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào các tôn giáo tại giáo xứ Đồng Tâm - xã Ia Din; Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam tại làng Sung Le - xã Ia Kla và tại 2 điểm nhóm Tin lành và Công giáo tại xã Ia Nan với tổng cộng 36 thành viên tham gia. Nhìn chung, hoạt động của các Tổ tự quản đã thu hút được quần chúng nhân dân tham gia; phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Trong năm, huyện cũng tổ chức phát động Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống trốn tại 4 giáo xứ, 4 chi hội Tin lành, 9 điểm nhóm với khoảng 3.132 lượt người tham gia và tổ chức tiếp xúc với 65 lượt người có uy tín trong tôn giáo. Qua những buổi tiếp xúc, người có uy tín trong tôn giáo đã quán triệt sâu rộng đến toàn bộ tín đồ chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2022, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã cung cấp cho lực lượng Công an 15 tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Những hoạt động trên đã góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng Phong trào, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.
 
                                                                                                       Mỹ Duyên 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai