CHUYÊN MỤC

[Error loading the control 'NewsRepeater1', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/Tin-tuc/TIN-AN-NINH-CHINH-TRI/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
Operation cancelled by user.
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai