CHUYÊN MỤC

Tiêu chí phân loại ĐVSN công lập ngành công thương

21/10/2022
Thông tư 16/2022/TT-BCT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 10/10/2022.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Trong đó, ĐVSN công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương được phân loại theo các tiêu chí như sau:
 
* Phân loại theo mức độ tự chủ tài chính
 
-  ĐVSN công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;
 
-  ĐVSN công tự bảo đảm chi thường xuyên;
 
- ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;
 
- ĐVSN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
 
* Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ
 
(i)  ĐVSN công lập phục vụ quản lý nhà nước
 
- ĐVSN công lập thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực công thương;
 
- ĐVSN công lập thực hiện chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về ngành, lĩnh vực công thương;
 
- ĐVSN công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động ngành công thương;
 
- ĐVSN công lập thực hiện các chức năng khác phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực công thương.
 
(ii) ĐVSN công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm, tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực hóa chất, quản lý hóa chất và ứng phó sự cố và an toàn hóa chất;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực hỗ trợ điện lực và phát triển thị trường điện;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực quản lý dự án năng lượng và năng lượng tái tạo, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực phòng vệ thương mại;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành công thương;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ số;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực khuyến công;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông ngành công thương;
 
- ĐVSN công lập trong lĩnh vực y tế, môi trường công nghiệp;
 
- ĐVSN công lập cung cấp dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực công thương.
 
(iii) ĐVSN công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
 
Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ít nhất một chức năng, nhiệm vụ quy định tại (i) và một chức năng quy định ở mục (ii).
 
Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực công thương tại khoản này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/11/2022.
Lê Thị Thanh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai