CHUYÊN MỤC

Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

03/10/2022
Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được Tổng Cục thuế ban hành kèm theo Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Cụ thể, nội dung Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

- Quy trình cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế.

- Quy trình quản lý cập nhật kiến thức.

Về phân công trách nhiệm thực hiện quy trình:

- Vụ TTHT chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát việc cấp CCHN, tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy trình này.

- Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm tổ chức, triển khai, bố trí phân công cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định tại quy trình này; định kỳ hoặc đột xuất cơ quan thuế cấp trên tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình của cơ quan thuế cấp dưới và áp dụng các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo chế độ quy định.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện quy trình nếu có vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo về Tổng cục Thuế để nghiên cứu, giải quyết.
Nguyễn Thị Linh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai