CHUYÊN MỤC

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên đia bàn huyện.

31/01/2020
Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2020 trên đia bàn huyện.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời đánh giá tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Qua đó nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật tại địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Theo đó, phạm vi quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan với cách thức thực hiện cụ thể là: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm liên quan đến quy định của pháp luật về xử lý VPHC; hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC; thành lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chi tiết kế hoạch 05/KH-UBND xem tại đây./.
Nguyễn Giang

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai