CHUYÊN MỤC

Mã số các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

03/10/2022
Từ ngày 06/10/2022, Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Trong đó quy định mã số các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

- Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật

+ Kiểm dịch viên chính động vật (Mã số: 09.315)

+ Kiểm dịch viên động vật (Mã số: 09.316)

+ Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật (Mã số: 09.317)

- Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch thực vật

+ Kiểm dịch viên chính thực vật (Mã số: 09.318)

+ Kiểm dịch viên thực vật (Mã số: 09.319)

+ Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật (Mã số: 09.320)

- Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát đê điều

+ Kiểm soát viên chính đê điều (Mã số: 11.081)

+ Kiểm soát viên đê điều (Mã số: 11.082)

+ Kiểm soát viên trung cấp đê điều (Mã số: 11.083)

- Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm lâm

+ Kiểm lâm viên chính (Mã số: 10.225)

+ Kiểm lâm viên (Mã số: 10.226)

+ Kiểm lâm viên trung cấp (Mã số: 10.228)

- Các ngạch công chức chuyên ngành kiểm ngư

+ Kiểm ngư viên chính (Mã số: 25.309)

+ Kiểm ngư viên (Mã số: 25.310)

+ Kiểm ngư viên trung cấp (Mã số: 25.311)

- Các ngạch công chức chuyên ngành thuyền viên kiểm ngư

+ Thuyền viên kiểm ngư chính (Mã số: 25.312)

+ Thuyền viên kiểm ngư (Mã số: 25.313)

+ Thuyền viên kiểm ngư trung cấp (Mã số: 25.314)
Lê Thị Thanh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai