CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế

23/11/2022
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế sẽ có 21 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, bao gồm:

(1) Vụ Bảo hiểm y tế.

(2) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

(3) Vụ Tổ chức cán bộ.

(4) Vụ Kế hoạch - Tài chính.

(5) Vụ Pháp chế.

(6) Vụ Hợp tác quốc tế.

(7) Văn phòng Bộ.

(8) Thanh tra Bộ.

(9) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

(10) Cục Y tế dự phòng.

(11) Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

(12) Cục Quản lý Môi trường y tế.

(13) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

(14) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

(15) Cục Quản lý Dược.

(16) Cục An toàn thực phẩm.

(17) Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

(18) Cục Dân số.

(19) Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

(20) Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

(21) Báo Sức khỏe và Đời sống.

So với Nghị định 75/2017/NĐ-CP, cơ cấu của Bộ Y tế đã bổ sung 02 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ là Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Ngoài ra, giải thể Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Nghị định 95/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2022 và thay thế cho Nghị định 75/2017/NĐ-CP.
Nguyễn Thị Linh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai