CHUYÊN MỤC

Cập nhật Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022, tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5% từ năm 2023… là những nội dung nổi bật được đề cập tại các văn bản mới, cập nhật từ ngày 12/12 - 18/12/2022.

23/12/2022
1. Người dân có thể chấm điểm cán bộ, công chức cấp xã

Đây là nội dung tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022.
Untitled.png
Ảnh minh họa


Cụ thể, việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đối với cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân.

- Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến:

Chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

- Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 .

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

2. Bổ sung thêm 01 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/7/2023

Quốc hội thông qua Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 đã bổ sung thêm một ngành, nghề vào Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 (đã được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15Luật Điện ảnh 2022Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022):

Bổ sung mục 228 vào sau mục 227 Danh mục: Ngành, nghề  “Đào tạo cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên”

Hiện hành, có 229 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15Luật Điện ảnh 2022Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022).

3. Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5% từ 01/01/2023

Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNNThông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNNThông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm.

(Hiện hành, Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021 quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 4,8%).

Quyết định 2081/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021.

4. Nội dung, thời gian giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về Quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Trong đó, quy định nội dung, thời gian giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT như sau:

- Nội dung giám định điều kiện thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

+ Xác định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

+ Điều kiện về chỉ định và thực hiện dịch vụ kỹ thuật phù hợp với loại hình hoạt động, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, thiết bị y tế, người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Thời gian giám định và thời điểm áp dụng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

+ BHXH tỉnh hoàn thành việc giám định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Quy trình kèm theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lần đầu với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 03 ngày làm việc trong các trường hợp khác kể từ ngày nhận đủ tài liệu và danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu tại Điều 15 Quy trình kèm theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH .

+ Thời điểm áp dụng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT kể từ ngày nhận đủ tài liệu và danh mục của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Xem thêm tại Quyết định 3618/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015.
 Lê Thị Thanh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai