CHUYÊN MỤC

Bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước

23/11/2022
Ngày 11/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định về việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, bổ sung thêm các trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài các trường hợp theo quy định hiện hành tại Thông tư 58/2016/TT-BTC, bao gồm:

- Mua các loại thuốc áp dụng theo quy định của Luật Dược 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Các nội dung quy định khác về mua sắm trang thiết bị y tế tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;

- Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế áp dụng theo quy định của Luật đấu thầuNghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn;

- Mua sắm tài sản để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng theo quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Đối với các lĩnh vực đã có quy định pháp luật chuyên ngành về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thì áp dụng theo quy định chuyên ngành đối với từng lĩnh vực.

Thông tư 68/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2022.
Nguyễn Thị Linh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai