CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Một số điểm cần lưu ý khi tính trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày 11/3/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Rút ngắn thời hạn giải quyết trợ cấp với nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Rút ngắn thời hạn giải quyết trợ cấp với nhà giáo chưa có phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Chính phủ ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quốc tịch
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quốc tịch
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  Cụ thể, phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 04 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật BHXH.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung của dòng họ
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung của dòng họ
Nội dung này được hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP về áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.
Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:

05 điểm mới của Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức
05 điểm mới của Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức
Ngày 29/11/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức (có hiệu lực từ ngày 15/9/2019). Dưới đây là 05 điểm mới, đáng chú ý nhất của Nghị định này:

Kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện
Kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện
Nhằm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật trên địa  bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiến hành triển khai việc rà soát đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.

Default news teaser image
Nguyên tắc xác định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm
Ngày 21/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

Default news teaser image
Các nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học
Nội dung này được đề cập tại Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

 |<  <  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >| 
 |<  <  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai